Un brau bou bru beu breu brou - i amb briu brau. I el seu braire diu: bec bon brou i braic.

dimarts, de setembre 26, 2006

body of a woman in heat


El cos d’una dona moguda

A perfumed field

of fresh flowers

the body

of a woman in heat.(A meadow of honey-scented

flowers

with a few donkeys grazing in it.

Those donkeys

I only fancy I’m seeing them

surely – come readily to mind

their sweet disposition

and their enormous pricks

grazing on the lovely meadow

that is

the body

of a woman in heat.)Her mouth a flower

a flower her navel

flowers her thighs, her feet

her oxters flowers

her ears, her hair

her nape, her cunt, her asshole

her eyes, her nostrils

flowers

flowers her hocks

all those sweaty mossy nooks

and her toes

and all her dregs

pungent odorous beautiful

flowers

of a perfumed field

of a fresh honey-scented

flowery

meadow

where I want to be buried

in order to slowly

rot

slowly

rot

therein.


------------------El cos d’una dona moguda

un prat

de flors flairoses

amb ases suaus

qui hi peixen

(els ases els hi imagín

segurament

perquè hi donguin un toc

d’ambient adient

em vénen a l’esment

llur tarannà afable

i llurs vits gegantins

i peixen al prat

florit i flairós que és el cos

frescal i molsós

d’una dona moguda).Li flaira com flor

de fresc badada

la boca

li ixen sentors de bona mel

de cada coma i arrodonit tuquet

li flairen com flors corprenedores

els oronells

el clatellet

les aixelles

dolç aixarop agret

i els pits part dessota suadets

i el melic

els ulls, les orelles

i li són flors flairoses

les sofrages

on cal grufar-hi

com qui hi vol fer niu

i el nas t’és abella

qui poua a la flor

del cony, a la flor

del forat del sés

i als peus la dona hi duu floretes

deu o vint

i les seues cames són flors

les cuixes, els mugrons

flors pertot

oloroses

en un prat

on ben endins i ben atapeït

cal voler veure-s’hi sebollit

per a fer-s’hi malbé a pleret

a pleret

embaumat

per tanta de bella

flairoseta

flor.


peixos hi pongueren